Disclaimer

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

It's All Webdesign spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin It's All Webdesign als portal fungeert volledig en juist is, daarentegen kan It's All Webdesign niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. It's All Webdesign aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

De It's All Webdesign-site kunnen verwijzingen of hyperlinks bevatten naar andere sites die buiten het domein van It's All Webdesign liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie voor de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van It's All Webdesign. It's All Webdesign is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. It's All Webdesign geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. It's All Webdesign aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier. It's All Webdesign vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van It's All Webdesign en It's All Webdesign geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van It's All Webdesign. Tevens is It's All Webdesign niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van It's All Webdesign die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is It's All Webdesign in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u ons mailen via de contact pagina.